Pusaka kedaton Kasultanan Ternate yang adiluhung

Bangunan yang menjadi kediaman Sultan dan keluarga itu berada dalam pangkuan gunung berapi Gamalama, seperti istana Sultan pada umumnya di gerbangnya terdapat pos-pos penjagaan. Uniknya terdapat patung harimau bertengger di pinggir pagarnya, 3 Panji...